Vai vēlaties saņemt labāko pieredzi izmantojot mājaslapu? Piekrītiet mūsu sīkdatņu izmantošanas politikai.
Ātra, bezmaksas un ērta nekustamā īpašuma izvēle Latvijā

Lietotāja piekrišana

1. Uzņēmuma SIA “Mercury Group ” portāla pakalpojumu lietošanas noteikumi ir saistoši visiem portāla estatelatvia.com lietotājiem (turpmāk — “Klients/Klienti”).

2. SIA “Mercury Group ” ir tiesības jebkurā laikā mainīt portāla estatelatvia.com saturu vai lietošanas noteikumus, kā arī pakalpojumu saņemšanas kārtību tieši no SIA “Mercury Group ” vai no partneriem, ar kuriem SIA “Mercury Group” iepriekš ir noslēgusi sadarbības līgumu pakalpojumu sniegšanai Klientam.

3. Portālā estatelatvia.com publicēto nekustamā īpašuma objektu aktualitāte un raksturojums jebkurā laikā var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. SIA “Mercury Group ” nav atbildīga par izmaiņām, ko veikuši nekustamā īpašuma objektu īpašnieki vai to pārstāvji (turpmāk — “Partneri”).

4. SIA “Mercury Group ” ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma bloķēt Klientam piekļuvi pie portāla estatelatvia.com, lai aizsargātu citu personu tiesības un leģitīmās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.

5. SIA “Mercury Group ” ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt portāla estatelatvia.com darbību.

6. Аutortiesības uz portāla estatelatvia.com uzturēšanu un saturu (oriģinālajiem tekstiem, fotogrāfijām, video utt.) pieder SIA “Mercury Group ” vai trešajām personām, kuras ir devušas piekrišanu satura publicēšanai.

7. Ir aizliegta jebkura portālā estatelatvia.com iekļautā satura atkārtota publicēšana, kopēšana vai adaptācija bez SIA “Mercury Group” rakstveida atļaujas.

8. Klienta pienākums ir ievērot portāla estatelatvia.com lietošanas noteikumus, nepārkāpt SIA “Mercury Group ” un/vai trešo personu tiesības, sniegt patiesu informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakaru līdzekļus un datu nosūtīšanas līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas var traucēt portāla darbību.

9. Ja Klientam ir kļuvis zināms, ka tā datus izmanto vai varētu izmantot trešās personas, Klientam ir nekavējoties jāpaziņo par to SIA “Mercury Group”.

10. Klients piekrīt, ka SIA “Mercury Group ” nav atbildīga par negatīvām sekās, ko varētu radīt portāla lietošanas noteikumos aprakstītās darbības, un apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas sakarā ar to.

11. Portālam estatelatvia.com ir tiesības glabāt visu partneru, nekustamā īpašuma objektu īpašnieku, kā arī to pārstāvju kontaktinformāciju, kas ir reģistrēta portālā estatelatvia.com, lai nodrošinātu kvalitatīvus objektu pārdošanas vai iznomāšanas pakalpojumus, ko sniedz estatelatvia.com darbinieki.

12. SIA “Mercury Group ” darbinieki veic nekustamā īpašuma objektu meklēšanu un izvēli Latvijā atbilstoši Klienta norādītajiem parametriem un prasībām.

13. SIA “Mercury Group ” darbiniekiem ir tiesības uz partneru vienošanās (noslēgta līguma) pamata nodot Klienta kontaktinformāciju partnerim vai partnera kontaktinformāciju Klientam jebkura veida nekustamā īpašuma pārdošanas un ar to saistītu pakalpojumu sniegšanai.

14. Klientam ir tiesības informēt darbinieku, kas sniedz nekustamā īpašuma pārdošanas pakalpojumus, par Klienta norādīto parametru un prasību izmaiņām attiecībā uz nekustamo īpašumu, kuru Klients ir ieinteresēts iegādāties, izmantojot SIA “Mercury Group” un tās partneru sniegtos pakalpojumus.

15. Klients apņemas savlaicīgi atbildēt uz SIA “Mercury Group ” darbinieku un SIA “Mercury Group ” partneru tālruņa zvaniem un e-pasta vēstulēm.

16. Portāla izmantošana, oficiālu pieprasījumu apstrādes pasūtījumu veikšana portālā, tieša sazināšanās ar SIA “Mercury Group” darbiniekiem, partneriem vai Klientiem ar e-pasta, tālruņa, Skype, tālruņa lietojumprogrammu palīdzību tiek uzskatīta par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnībā iepazinies, saprot un piekrīt portāla lietošanas un nekustamā īpašuma iegādes vai iznomāšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Nekad nepalaidiet garām ziņas!

Abonējiet mūsu ziņas un uzziniet par aktuālākajiem nekustamā īpašuma jaunumiem.


Rakstiet mums

Nosūtot ziņojumu, jūs piekrītat piekrītat Lietošanas noteikumiem